Beneficjencie

W związku z kryterium dostępu w ramach naborów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dot. współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie zgłaszania realizowanych usług, udostępniamy formularz online, w którym prosimy o wypełnienie podstawowych informacji nt. usług zaplanowanych w projekcie (m.in. zakresu usługi, miejsca świadczenia usługi, odbiorców czy okresu świadczenia usługi).

Aby móc wypełnić formularz niezbędne jest założenie konta.

Regulamin użytkownika